เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ไม่ลงสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดโทษทั้งตัวเองและผู้อื่น

2. หลีกเลี่ยงการลงข้อความอันเป็นเท็จ

3. ใช้เว็บไซต์ในทางที่ถูกต้องไม่หลวงลวงทำให้ผู้อื่นเสียหาย